[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

Nuomos sutartis


INVENTORIAUS NUOMOS SUTARTIS    

Vilnius

2024-06-22

 

UAB MIRATA, įm.k. 302953527 (toliau vadinamas Nuomotoju), atstovaujama direktoriaus Artūro Sinkevičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus,  iš vienos pusės, nuomininko (duomenys nurodyti apačioje),  toliau vadinamas Nuomininku,  iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti, o Nuomininkas priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už išnuomotas prekes.

1.2. Nuomos laikotarpis nustatomas ir nurodytas sutarties prekių apraše žemiau.

  1. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Nuomininkui, pasirašius prekių nuomos sutartį, Nuomotojas rezervuoja prekes ir pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo nuomojamų prekių pardavimo kainas ir bendrą prekių nuomos kainą.

2.2. Nuomininkas per 1 kalendorinę dieną nuo sąskaitos gavimo, privalo apmokėti nurodytą prekių nuomos kainą, atsiskaitant grynaisiais pinigais arba mokestiniu pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą Nuomotojo sąskaitą.

2.3. Nuomininkui atsisakius nuomotis rezervuotas prekes, kai likęs terminas trumpesnis nei 2 savaitės iki rezervacijos dienos,  grąžinama 70 proc. sumokėtos sumos.

2.4. Nuomininkas už negrąžintus daiktus (sudaužytus) sumoka pilną prekės pardavimo kainą, nurodytą sąskaitoje faktūroje.

2.5. Už negrąžintus daiktus (sudaužytus) sumokama tą pačią dieną, kai grąžinamos ir patikrinamos prekės.

2.6. Nuomininkas išsinuomotas prekes privalo grąžinti iki sąskaitoje faktūroje nurodyto termino.

  1. PREKIŲ IŠDAVIMO, GRĄŽINIMO TVARKA

3.1. Prekes Nuomininkas išsiveža savo transportu arba jas atveža Nuomotojas (pagal susitarimą).

3.2. Pakrovus prekes į Nuomininko transportą, už prekių kokybę ir komplektaciją atsako Nuomininkas.

3.3. Nuomininkas privalo grąžinti prekes tokios pat komplektacijos ir būklės, kokias gavo iš Nuomotojo.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jei Nuomininkas laiku negrąžina Nuomotojui išsinuomotų prekių arba vėluoja atsiskaityti už jas per nurodytą terminą, numatytą sutarties 1.2 punkte, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 10% dydžio delspinigius nuo išsinuomotų prekių vertės, nurodytos sąskaitoje faktūroje, už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.2. Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį iki galutinio atsiskaitymo su Nuomotoju.

4.3. Jei Nuomininkas grąžins išsinuomotas prekes ne tokios būklės, kaip numatyta  sutarties 3.3 punkte, Nuomininkas privalės sumokėti Nuomotojui  20% dydžio baudą nuo išsinuomotų prekių vertės, nurodytos sąskaitoje faktūroje.

4.4. Visi ginčiai, kylantys tarp šalių, turi būti sprendžiami tarpusavio derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami įstatymais nustatyta tvarka.

4.5. Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir galioja iki visiško atsiskaitymo tarp šalių.

 

Užsakomos prekės / paslaugos:

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Artūras Sinkevičius
Signed On: 2023 May 31


Signature Certificate
Document name: Nuomos sutartis
lock iconUnique Document ID: b358bdbba36eb8cb469e2bf211b69668aba00e61
Timestamp Audit
2020 August 3 19:12 EESTNuomos sutartis Uploaded by Artūras Sinkevičius - e.miratashop@gmail.com IP 82.135.200.239

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]